Το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας με υψόμετρο 2.917,40. Χωρίζει τη Μακεδονία από τη Θεσσαλία και διαιρείται σε δύο τμήματα, τον Άνω και Κάτω Όλυμπο. Ψηλότερες κορυφές του είναι: ο Πάγος, ο Καλόγερος, το Παλιομανάδαρι, η Σταυραητιά, ο Μύτικας.

Η λέξη «Όλυμπος» είναι ονομασία προελληνική και πιθανόν να σήμαινε βουνό, ύψωμα. Σύμφωνα με την αρχαία μυθολογία, στις κορυφές του Ολύμπου κατοικούσαν οι Θεοί. Το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας με υψόμετρο 2.917,40. Χωρίζει τη Μακεδονία από τη Θεσσαλία και διαιρείται σε δύο τμήματα, τον Άνω και Κάτω Όλυμπο. Ψηλότερες κορυφές του είναι: ο Πάγος, ο Καλόγερος, το Παλιομανάδαρι, η Σταυραητιά, ο Μύτικας.Μύτικας.

Η λέξη «Όλυμπος» είναι ονομασία προελληνική και πιθανόν να σήμαινε βουνό, ύψωμα. Σύμφωνα με την αρχαία μυθολογία, στις κορυφές του Ολύμπου κατοικούσαν οι Θεοί.

Η λέξη «Όλυμπος» είναι ονομασία προελληνική και πιθανόν να σήμαινε βουνό, ύψωμα. Σύμφωνα με την αρχαία μυθολογία, στις κορυφές του Ολύμπου κατοικούσαν οι Θεοί.